Agenda Algemene Ledenvergadering woensdag 31 mei 2023

Alle leden zijn uitgenodigd voor de ALV op woensdag 31 mei 2023 om 20.00 uur in het clubgebouw van LTVZ

Agenda:

1. Opening

2. Vaststellen notulen jaarvergadering 2020/2021

3. Vaststellen notulen buitengewone Algemene Ledenvergadering d.d. 4 juli 2022

4. Jaarverslag

5. Nieuws vanuit de commissies

6. Jaarstukken 2021/2022

7. verslag kascontrolecommissie + dechargeverlening bestuur

8. Benoeming Marijke Pijnappel als nieuwe bestuurder (secretaris)

9. Ontslag Marieke Bult al bestuurder (secretaris) onder verlening decharge

10. Statutenwijziging

11. Mededelingen bestuur (Baanverlichting, nieuwe tennistrainer)

12. Wat verder ter tafel komt

13. Rondvraag

14 Sluiting

De vergaderstukken zijn in te zien tijdens de vergadering De stukken zijn ook per mail op de vragen via bestuur.ltvzwartsluis@gmail.com

Fotogalerij

Meer actueel

LTV Zwartsluis wint zeer geslaagd Zwartewatertoernooi

LTV Zwartsluis wint zeer geslaagd Zwartewatertoernooi

Lees meer
Gezellig tennis Zwatewatertoernooi voor de jeugd

Gezellig tennis Zwatewatertoernooi voor de jeugd

Lees meer