Over LTVZ Vrijwilligers met drive!

LTVZ telt nu circa 120 jeugd- en seniorenleden. We beschikken over vijf gravelbanen, een minibaan, een oefenmuur en een oergezellig clubhuis. Vrijwilligers vormen de basis voor onze club. Zij zetten zich met een enorme drive in als bestuurs- of commissielid of helpen met inkoop kantine, kantinedienst, competitie, groen- en baanonderhoud.

Over LTVZ - Tennis Zwartsluis

Onze structuur Een gemengd dubbelspel!

Bij LTVZ is het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vereniging. Zij krijgt steun van diverse commissies bij de beleidsuitvoering, waarvoor de uitkomsten van de Algemene Ledenvergadering (ALV) richtinggevend zijn. Onze mannelijke en vrouwelijke leden verzorgen zo een fraai gemengd dubbelspel.

Kantine Waar iedereen gelijk is!

Hier hoor je het, hier zie je het, hier voel je het en hier proef je het! De kantine is het sociaal kloppende hart van onze vereniging, waar iedereen gelijk is. De kantinecommissie beheert ons in augustus 2006 geopende clubhuis. Zij krijgen hulp van alle seniorenleden die met kantinediensten bijdragen aan de gezelligheid.

Sponsoring Zoeken naar een gulle forehand!

Sponsoring vormt een belangrijke inkomstenbron om onze trainingen, wedstrijden en evenementen te organiseren en om onze faciliteiten te onderhouden. Onze sponsorcommissie is daarom altijd op zoek naar lokale en regionale bedrijven die ons willen ondersteunen met gulle forehand.

Reglementen We willen Fair Play!

We gaan voor plezier, passie en prestatie. In dat streven hanteren we altijd Fair Play richting bestuur, commissies, trainers, collega-leden, tegenstanders, supporters en accommodatie. Om dat allemaal op een sportieve en positieve manier te stimuleren, hebben we een aantal reglementen opgesteld voor baangebruik en speeltijden.

Download ons baanreglement
Download ons complexreglement
Download ons speeltijdenreglement
Download ons baanonderhoudsreglement
Reglementen - We willen Fair Play! - Tennisvereniging Zwartsluis

Historie Een baanbrekende geschiedenis!

Op 10 november 1968 schreven huisarts Piet Kleingeld en Anneke Olland baanbrekende geschiedenis met de oprichting van stichting LTVZ. 86 leden sloten zich aan. Financiële bijdragen van Buisman, Interfloor en de provincie Overijssel maakten het mogelijk dat er vanaf 10 mei 1969 getennist kon worden in Zwartsluis.

Historie - Een baanbrekende geschiedenis! - Tennisvereniging Zwartsluis
“Een sportieve en gezellige plek om mensen te ontmoeten” - Minella
Actueel Ons breaking nieuwspunt!